കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ?

ചെറിയ കുട്ടികള്‍ മുത്ത്, ബട്ടണ്‍, നാണയം, പുളിങ്കുരു, തുടങ്ങിയവ മൂക്കിലും വായിലും ഇടുന്നത് പതിവാണ്. കൂടുതലും 3- 4 വയസ്സുകാലത്ത് അമ്മമാര്‍ നല്ല ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട സമയമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വസ്തുക്കള്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയല്‍ രക്തസ്രാവം മുതല്‍ മരണം വരെ സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ […]